Bestuursleden volgen bijscholing

Op 21/11 volgden Mette en Juan een bijscholing voor clubbestuurders georganiseerd door dynamoproject. Deze ging door in het huis van de sport in Berchem. Vanaf nu zijn ze op de hoogte van o.a. leidinggeven als bestuurslid, multiculturaliteit in een sportclub en de wetgeving rond RSZ-bijdrage. Hopelijk kunnen we de nieuwe kennis gebruiken om de clubwerking te blijven verbeteren!

Nieuwe clubkledij

HRC badmuts

De verhuis naar het splinter nieuwe zwembad is het ideale moment om de stijl van de club een nieuwe toets te geven. Zo werd een nieuw logo ontworpen met nadruk op eenvoud en herkenbaarheid. De reddingsboei toont onze activiteit binnen de reddingssport aan en de afkorting zorgt voor een strakker en eenvoudiger geheel.

Pagina's