Algemene voorwaarden

Algemene informatie en aansprakelijkheid

De Hoogstraatse reddersclub vzw (HRC) biedt informatie aan van algemene en sportspecifieke aard en besteedt uiterste zorg aan de realisatie en update van haar website, evenals aan de redactie en het nazicht van de inhoud ervan. Hoewel de HRC alle noodzakelijke schikkingen treft teneinde de juistheid van de verstrekte informatie en/of faciliteiten te waarborgen, wordt geen enkele verklaring gedaan noch garantie verleend aan de gebruiker/bezoeker dat deze accuraat, volledig of up to date is noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van HRC kunnen worden ingeroepen ingevolge het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of ingevolge het gebrek aan specifieke informatie.

Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en website worden enkel ter informatie aangeboden. De HRC beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan. Door de webisite te bezoeken aanvaardt u dat alle vragen rond het gebruik van de site beheert worden door de Belgische wetgeving terzake.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

U hebt het recht om de informatie (tekst, foto, beeld,...) op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren.

Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de HRC. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron en dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten. De lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Als u denkt dat uw rechten worden geschaad op deze website, neem dan contact op met het HRC-secretariaat.

Persoonlijke informatie en bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

De meeste informatie die wij op onze website aanbieden is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen wordt er persoonlijke informatie gevraagd, vb. inschrijven cursussen, evenementen, ...

De HRC wenst daarbij uw persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen en behandelt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en van 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, o.a. op de website www.privacy.fgov.be

Met vragen over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u terecht bij RedFed.

U hebt ten allen tijde het recht uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met webmaster@hoogstraatsereddersclub.be .

Contact

Hoogstraatsereddersclub VZW Achtelsestraat 76 a 2320 Hoogstraten

info@hoogstraatsereddersclub.be