Privacy

Privacy Statement

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van de Hoogstraatse reddersclub vzw (HRC) gaat de gebruiker ermee akkoord, dat deze gegevens worden opgeslagen in het HRC leden- en/of klantenbestand. Het desbetreffende leden- en/of klantenbestand behoort uitsluitend toe aan HRC, Achtelsestraat 76 a, 2320 Hoogstraten, België.

De HRC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per email en/of contactformulier) aan de HRC verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

De persoonsgegevens die de gebruiker via de HRC-website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel.

De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid tot inzage en verbetering van de eigen persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de RedFed, of u wil uw gegevens laten verwijderen, neem dan contact op met info@hoogstraatsereddersclub.be .

Door zich als gebruiker op de HRC-website te registreren, worden door HRC cookies weggeschreven op de harde schijf van de gebruiker. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij elk volgend bezoek aan de HRC-website naar de beheerder van de website worden teruggestuurd om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Wanneer u deze cookies verwijdert of uitschakelt, kan de goede en vlotte werking van de HRC-website niet meer worden gegarandeerd.

Portretrecht

Tijdens activiteiten van de HRC, of activiteiten waaraan de HRC meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn.

Deelname aan activiteiten van de HRC betekent dat u toestemming verleent dat de HRC deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers zoals website, nieuwsbrieven en folders publiceert.

Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. De HRC zal deze foto's ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit.