Reanimatie- en EHBO-training

Iedereen heeft de reanimatie- en EHBO-aspecten weer goed opgefrist! Klaar voor de komende SERC wedstrijden!