Activities calendar

30 januari 2016

Bestuursvergadering

Tijdens deze maandelijkse vergaderingen bespreekt het bestuur de werking van de club. Heb je ideeën, opmerkingen, .... laat ze dan weten aan een van de bestuursleden voor de laatste zaterdag van de maand. Jaarlijks wordt er ook een algemene vergadering georganiseerd. Op de algemene vergadering worden alle leden uitgenodigd.